Svolders substansvärde 2023-01-05: 59 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2023 har Svolders substansvärde ökat med 2 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 4 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 61,04 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 4 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 93,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 58 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2023-01-05: 59 SEK per aktie Svolders substansvärde 2023-01-05: 59 SEK per aktie