DELÅRSRAPPORT II 2009/2010

Delårsperiod: 1 september 2009–28 februari 2010 (6 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 december 2009–28 februari 2010 (3 mån)

Utfall delårsperioden (6 mån) – Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var 202,8 (-347,5) MSEK, motsvarande 15,80 (-27,10) SEK per aktie. – Substansvärdet steg 27,0%, justerat för utdelning, till 71,50 SEK per aktie. – Aktiekursen (B) ökade 16,3%, justerat för utdelning, till 59,50 SEK per aktie. – Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX steg 17,2 respektive 7,7%. – Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 16,8%. Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån) – Periodens redovisade resultat (3 mån) var 59,0 (-1,2) MSEK, motsvarande 4,60 (-0,10) SEK per aktie. – Substansvärdet steg 6,9%, till 71,50 SEK per aktie. – Aktiekursen (B) ökade 3,9%, till 59,50 SEK per aktie. – Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX ökade 4,9 respektive 2,2%. – Substansvärdet den 12 mars var 77 SEK och aktiekursen 64 SEK. Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån) Positiva: Beijer Alma, AAK och Nolato Negativa: Niscayah och Beijer Electronics Större förändringar i aktieportföljen (3 mån) Ökat: HiQ, NCC och Cardo Minskat: Getinge, Unibet och AAK


wkr0011.pdf wkr0011.pdf