SVOLDERS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011/2012

1 september 2011 – 31 augusti 2012

- Periodens redovisade resultat (12 mån) var 17,1 (-7,3) MSEK, motsvarande 1,30 (-0,60) SEK per aktie.
- Substansvärdet ökade 2,0%, inklusive återlagd utdelning, till 63,70 SEK per aktie.
- Aktiekursen (B) sjönk 3,6%, inklusive återlagd utdelning, till 56,00 SEK per aktie.
- Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 12,1%.
- Utdelningsförslag 3,30 (3,30) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
+Positiva: Nolato, HiQ och Orc Group
-Negativa: Transcom, B&B TOOLS och MTG

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
+Ökat: MTG, Acando och Hakon Invest
-Minskat: Beijer Electronics, Beijer Alma och Unibet

Substansvärdet den 21 september var 66 SEK per aktie och aktiekursen 57,00 SEK.
 
Årsstämman hålls den 21 november 2012.


Hela rapporten Hela rapporten