Svolders bokslutskommuniké 2021/2022

1 september 2021 – 31 augusti 2022

Utfall verksamhetsåret (12 mån)

  • Periodens redovisade resultat var -1 186 (3 485) MSEK, motsvarande -11,60 (34,00) SEK per aktie
  • Substansvärdet minskade 16,9%, inklusive reinvesterad utdelning, till 57,30 SEK per aktie
  • Aktiekursen (B) sjönk 27,6%, inklusive reinvesterad utdelning, till 53,97 SEK per aktie
  • Carnegie Small Cap Return Index minskade 28,3%
  • Utdelningsförslag 0,90 (0,63) SEK per aktie

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
+ Positiva: New Wave Group, engcon, MilDef Group
– Negativa: Troax Group, GARO, XANO Industri
Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
+ Ökat: engcon, Viva Wine Group, Elanders
– Minskat: Nordic Waterproofing, Nolato, Saab

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)

  • Periodens redovisade resultat var -242 (1 304) MSEK, motsvarande -2,40 (12,70) SEK per aktie
  • Substansvärdet minskade 4,0%
  • Aktiekursen (B) sjönk 14,3%
  • Carnegie Small Cap Return Index minskade 11,5%

Händelser efter rapportperiodens utgång
Substansvärdet var 56 SEK per aktie och aktiekursen 54,88 SEK per den 9 september 2022


Del42122 Del42122