Svolders delårsrapport 2 2020/2021

Aktuell rapportperiod: 1 december 2020 – 28 februari 2021 (3 månader)
Delårsperioden: 1 september 2020 – 28 februari 2021 (6 månader)

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)

  • Periodens redovisade resultat var 754 (-110) MSEK, motsvarande 29,40 (-4,30) SEK per aktie
  • Substansvärdet ökade 18,5% till 188,50 SEK per aktie
  • Aktiekursen (B) steg 3,6% till 184,00 SEK per aktie
  • Carnegie Small Cap Return Index steg 7,3%

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+ Positiva: Troax, Elanders, New Wave Group
– Negativa: Serneke Group
Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+ Ökat: Nolato, Serneke Group, Nordic Waterproofing
– Minskat: GARO, Platzer Fastigheter, Lime Technologies

Utfall delårsperioden (6 mån)

  • Periodens redovisade resultat var 1 195 (255) MSEK, motsvarande 46,70 (9,90) SEK per aktie
  • Substansvärdet ökade 32,7%, inklusive reinvesterad utdelning
  • Aktiekursen (B) steg 32,4%, inklusive reinvesterad utdelning
  • Carnegie Small Cap Return Index ökade 17,3%

Senast offentliggjorda värden per den 5 mars 2021
Substansvärdet var 188 SEK per aktie och aktiekursen 197,80 SEK


Del22021 Del22021