Svolders delårsrapport I 2020/2021

Aktuell rapportperiod: 1 september – 30 november 2020 (3 månader)

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)

  • Periodens redovisade resultat var 441 (365) MSEK, motsvarande 17,20 (14,20) SEK per aktie
  • Substansvärdet ökade 12,0%, inklusive reinvesterad utdelning, till 159,00 SEK per aktie
  • Aktiekursen (B) steg 27,8%, inklusive reinvesterad utdelning, till 177,60 SEK per aktie
  • Carnegie Small Cap Return Index ökade 9,4%
  • Utdelning om 56 MSEK, motsvarande 2,20 SEK per aktie, utbetalades under perioden

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+ Positiva: GARO, FM Mattsson Mora, XANO Industri
– Negativa: Boule Diagnostics, Saab

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+ Ökat: Wästbygg Gruppen
– Minskat: GARO, Platzer Fastigheter

Senast offentliggjorda värden per den 4 december 2020
Substansvärdet var 163 SEK per aktie och aktiekursen 169,60 SEK


Del12021 Del12021