SVOLDERS ÅRSREDOVISNING 2010/2011 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2010/2011 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare samt övriga registrerade intressenter i början av nästa vecka.

Stockholm 2011-10-27

SVOLDER AB (publ)


wkr0005.pdf wkr0005.pdf