Delårsrapport II

DELÅRSRAPPORT II Aktuell rapportperiod: 1 december 2002-28 februari 2003 (3 mån) Delårsperiod: 1 september 2002-28 februari 2003 (6 mån) Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Med detta avses huvudsakligen företag med marknadsvärden understigande 10 miljarder SEK. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering. Redovisningen baseras på marknadsvärdering av värdepappersportföljen i överensstämmelse med IAS39. En redovisning enligt årsredovisningslagen (ÅRL), baserad på lägsta värdets princip, återfinns dessutom på sid 8. UTFALL DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 MÅN) · Substansvärdet föll 24,0% till 32,00 SEK per aktie. · Börskursen (B) sjönk 30,6% till 29,50 SEK per aktie. · Jämförelseindex CSX föll 17,0%. · Substansvärderabatten var på balansdagen 7,9%. · Periodens redovisade resultat (3 mån) var -129,7 (-41,0) MSEK, motsvarande -10,10 (-3,20) SEK per aktie. · Substansvärdet den 18/3 var 31,30 SEK och börskursen 30,00 SEK. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00260/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00260/wkr0002.pdf Hela rapporten


wkr0002.pdf wkr0002.pdf