Svolders delårsrapport I 2022/2023

Aktuell rapportperiod: 1 september – 30 november 2022 (3 månader)

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)

  • Periodens redovisade resultat var 74 (291) MSEK, motsvarande 0,70 (2,80) SEK per aktie
  • Substansvärdet ökade 1,3%, inklusive reinvesterad utdelning, till 57,10 SEK per aktie
  • Aktiekursen (B) steg 17,3%, inklusive reinvesterad utdelning, till 62,34 SEK per aktie
  • Carnegie Small Cap Return Index ökade 1,2%
  • Utdelning om 92 MSEK, motsvarande 0,90 SEK per aktie, utbetalades under perioden

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+ Positiva: Beijer Electronics Group, New Wave, Troax
– Negativa: FM Mattsson, engcon, XANO Industri

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+ Ökat: Nolato, Troax, Profoto
– Minskat: –

Senast offentliggjorda värden per den 9 december 2022
Substansvärdet var 58 SEK per aktie och aktiekursen 61,52 SEK


Del12223 Del12223