Delårsrapport II

Delårsrapport II Delårsperiod: 1 september 2003-29 februari 2004 (6 mån) Aktuell rapportperiod: 1 december 2003-29 februari 2004 (3 mån) Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Nya rekommendationer från Redovisningsrådet, som trätt i kraft under perioden, har ej haft någon inverkan på resultat- och balansräkningarna. Redovisningen baseras på marknadsvärdering av värdepappersportföljen. En redovisning enligt årsredovisningslagen (ÅRL), baserad på lägsta värdets princip, återfinns dessutom i slutet av rapporten. UTFALL DELÅRSPERIODEN (6 MÅN) · Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var 133,9 (-112,9) MSEK, motsvarande 10,50 (-8,80) SEK per aktie. · Substansvärdet steg 25,3%, justerat för utdelning, till 49,50 SEK per aktie. · Börskursen (B) steg 22,4%, justerat för utdelning, till 45,00 SEK per aktie. · Småbolagsindex CSX och generalindex AFGX steg 22,7 respektive 19,7%. · Substansvärderabatten på bokslutsdagen uppgick till 9,1%. UTFALL AKTUELL RAPPORTPERIOD (3 MÅN) · Periodens redovisade resultat (3 mån) var 66,5 (-129,7) MSEK, motsvarande 5,20 (-10,10) SEK per aktie. · Substansvärdet steg 11,7% till 49,50 SEK per aktie. · Börskursen (B) steg 1,1% till 45,00 SEK per aktie. · Småbolagsindex CSX och generalindex AFGX steg 10,5 respektive 13,1%. · Substansvärdet den 12/3 var 47 SEK och börskursen 41,80 SEK. Ytterligare information kan erhållas från: Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-4403773 Johan Forslund, IR-ansvarig 08-4403774 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/17/20040317BIT00350/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/17/20040317BIT00350/wkr0002.pdf Hela rapporten


wkr0002.pdf wkr0002.pdf