Svolders delårsrapport 3 2022/2023

Aktuell rapportperiod: 1 mars – 31 maj 2023 (3 månader)
Delårsperioden: 1 september 2022 – 31 maj 2023 (9 månader)

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)

  • Periodens redovisade resultat var 77 (166) MSEK, motsvarande 0,70 (1,60) SEK per aktie
  • Substansvärdet ökade 1,3%, till 57,90 SEK per aktie
  • Aktiekursen (B) sjönk 9,8%, till 60,30 SEK per aktie
  • Carnegie Small Cap Return Index sjönk 4,1%

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+ Positiva: engcon, Ependion
– Negativa: Elanders, GARO
Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+ Ökat: GARO, XANO Industri, Nordic Waterproofing
– Minskat: engcon, AGES Industri

Utfall delårsperioden (9 mån)

  • Periodens redovisade resultat var 156 (-944) MSEK, motsvarande 1,50 (-9,20) SEK per aktie
  • Substansvärdet ökade 2,8%, inklusive reinvesterad utdelning
  • Aktiekursen (B) steg 13,4%, inklusive reinvesterad utdelning
  • Carnegie Small Cap Return Index ökade 4,5%

Senast offentliggjorda värden per den 9 juni 2023
Substansvärdet var 57 SEK per aktie och aktiekursen 63,10 SEK


Del32223 Del32223