Svolders delårsrapport 2 2021/2022

Aktuell rapportperiod: 1 december 2021 – 28 februari 2022 (3 månader)
Delårsperioden: 1 september 2021 – 28 februari 2022 (6 månader)

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)

  • Periodens redovisade resultat var -1 400 (754) MSEK, motsvarande -13,70 (7,40) SEK per aktie
  • Substansvärdet minskade 19,1%, till 58,00 SEK per aktie
  • Aktiekursen (B) sjönk 30,8%, till 61,72 SEK per aktie
  • Carnegie Small Cap Return Index sjönk 16,0%
  • Akiesplit 4:1 genomförd under januari 2022

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+ Positiva: Viva Wine Group
– Negativa: Troax, GARO, Nordic Waterproofing

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+ Ökat: Viva Wine Group, Elanders, Nivika Fastigheter
– Minskat: Nolato, Saab

Utfall delårsperioden (6 mån)

  • Periodens redovisade resultat var -1 109 (1 195) MSEK, motsvarande -10,80 (11,70) SEK per aktie
  • Substansvärdet minskade 15,8%, inklusive reinvesterad utdelning
  • Aktiekursen (B) sjönk 17,2%, inklusive reinvesterad utdelning
  • Carnegie Small Cap Return Index sjönk 15,3%

Senast offentliggjorda värden per den 4 mars 2022
Substansvärdet var 53 SEK per aktie och aktiekursen 55,54 SEK


Del22122 Del22122