DELÅRSRAPPORT III 2008/2009

Delårsperiod: 1 september 2008–31 maj 2009 (9 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 mars–31 maj 2009 (3 mån)

Utfall delårsperioden (9 mån) – Delårsperiodens redovisade resultat (9 mån) var -165,5 (-95,2) MSEK, motsvarande -12,90 (-7,40) SEK per aktie. – Substansvärdet sjönk 17,9%, justerat för utdelning, till 55,20 SEK per aktie. – Aktiekursen (B) minskade 11,5%, justerat för utdelning, till 48,90 SEK per aktie. – Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX sjönk 12,2 respektive 9,9%. – Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 11,4%. Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån) – Periodens redovisade resultat (3 mån) var 182,0 (51,9) MSEK, motsvarande 14,20 (4,10) SEK per aktie. – Substansvärdet ökade 34,7%, till 55,20 SEK per aktie. – Aktiekursen (B) steg 51,4%, till 48,90 SEK per aktie. – Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX ökade 33,2 respektive 27,0%. – Substansvärdet den 12 juni var 56 SEK och aktiekursen 49,90 SEK. Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån) Positiva: Beijer Alma, Nolato och Niscayah Negativa: Inga Större förändringar i aktieportföljen (3 mån) Ökat: AAK, Getinge och Beijer Electronics Minskat: Acando och Saab


wkr0011.pdf wkr0011.pdf