SVOLDERS DELÅRSRAPPORT II 2015/2016

Delårsperiod: 1 september 2015–29 februari 2016 (6 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 december 2015–29 februari 2016 (3 mån)

Utfall delårsperiod (6 månader)
– Periodens redovisade resultat (6 mån) var 213,8 (186,2) MSEK, motsvarande 16,70 (14,50) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 14,5%, inklusive reinvesterad utdelning, till 129,40 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 10,8%, inklusive reinvesterad, till 112,25 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 8,5%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 13,3%.

Utfall aktuell rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var -25,8 (149,8) MSEK, motsvarande -2,00 (11,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet minskade 1,5%, till 129,40 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) minskade 5,1%, till 112,25 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index sjönk 5,3%.

4 mars 2016
– Substansvärdet var 132 SEK per aktie och aktiekursen 114,00 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Acando, KappAhl och Magnolia Bostad
Negativa: Bong, SSAB och Proact

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Scandic Hotels, Boule Diagnostics och Nobina
Minskat: Proact, KappAhl och Unibet


Hela rapporten Hela rapporten