Svolders delårsrapport 2 2019/2020

Aktuell rapportperiod: 1 december 2019 – 29 februari 2020 (3 månader)
Delårsperioden: 1 september 2019 – 29 februari 2020 (6 månader)

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)

  • Periodens redovisade resultat var –110 (246) MSEK, motsvarande -4,30 (9,60) SEK per aktie
  • Substansvärdet minskade 3,3%, till 127,00 SEK per aktie
  • Aktiekursen (B) steg 3,9% till 124,00 SEK per aktie
  • Carnegie Small Cap Return Index sjönk 2,1%
  • Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 2,3%

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+ Positiva: Lime Technologies, Troax, Serneke Group
– Negativa: Beijer Electronics Group, New Wave Group, XANO Industri
Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+ Ökat: Beijer Electronics Group, Elos Medtech, XANO Industri
– Minskat: Platzer Fastigheter, Scandic Hotels Group

Utfall delårsperioden (6 mån)

  • Periodens redovisade resultat var 255 (-196) MSEK, motsvarande 9,90 (-7,60) SEK per aktie
  • Substansvärdet ökade 8,3%, inklusive reinvesterad utdelning, till 127,00 SEK per aktie
  • Aktiekursen (B) steg 15,2%, inklusive reinvesterad utdelning, till 124,00 SEK per aktie
  • Carnegie Small Cap Return Index ökade 5,8%

Händelser efter rapportperiodens utgång
Substansvärdet den 11 mars var 112 SEK per aktie och aktiekursen 109,00 SEK


Del21920 Del21920