BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

1 september 2004-31 augusti 2005

• Periodens redovisade resultat (12 mån) var 219,5 (67,7) MSEK, motsvarande 17,20 (5,30) SEK per aktie. • Substansvärdet ökade 38,7%, justerat för utdelning, till 59,10 SEK per aktie. • Börskursen (B) steg 34,9%, justerat för utdelning, till 57,50 SEK per aktie. • Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens SAX-index steg med 43,1 respektive 27,8%. • Substansvärderabatten uppgick på bokslutsdagen till 2,7%. • Substansvärdet den 23/9 var 60 SEK och börskursen 56,50 SEK. • Utdelningsförslag 3,00 (2,40) SEK per aktie. Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån) Positiva: Axis, Beijer Alma, Beijer Electronics, AcandoFrontec och Telelogic Negativa: Besthand Större förändringar i aktieportföljen (12 mån) Köpt: Kinnevik, Saab, Intrum Justitia och Scribona Sålt: Eniro, Carnegie och SSAB


wkr0019.pdf wkr0019.pdf