DELÅRSRAPPORT II 2006/2007

Delårsperiod: 1 september 2006–28 februari 2007 (6 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 december 2006–28 februari 2007 (3 mån)

Utfall delårsperioden (6 mån)
– Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var 210,3 (239,7) MSEK, motsvarande 16,40 (18,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 22,3%, justerat för utdelning, till 86,20 SEK per aktie.
– Börskursen (B) steg 10,0%, justerat för utdelning, till 76,00 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med 21,4 respektive 18,4%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 11,9%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 90,4 (153,6) MSEK, motsvarande 7,10 (12,00) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 8,9%, till 86,20 SEK per aktie.
– Börskursen (B) gick ned 1,0%, till 76,00 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med 9,9 respektive 9,1%.
– Substansvärdet den 16 mars var 87 SEK och börskursen 73,50 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Acando, Trelleborg och Intrum Justitia
Negativa: Beijer Alma

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Köpt: Securitas Systems och Beijer Alma
Sålt: Kinnevik, Trelleborg och Saab


wkr0010.pdf wkr0010.pdf