DELÅRSRAPPORT II 2007/2008

Delårsperiod: 1 september 2007–29 februari 2008 (6 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 december 2007–29 februari 2008 (3 mån)

Utfall delårsperioden (6 mån)
– Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var -147,1 (210,3) MSEK, motsvarande -11,50 (16,40) SEK per aktie.
– Substansvärdet sjönk 12,3%, justerat för utdelning, till 73,60 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) minskade 21,7%, justerat för utdelning, till 55,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS sjönk 15,2 respektive 18,8%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 25%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 29,3 (90,4) MSEK, motsvarande 2,30 (7,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 3,2%, till 73,60 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) minskade 12,6%, till 55,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS sjönk 6,6 respektive 11,1%.
– Substansvärdet den 28 mars var 74 SEK och aktiekursen 54,00 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Alma, XPonCard och Telelogic
Negativa: Axis och Securitas Systems

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Securitas Systems
Minskat: Telelogic och Peabwkr0003.pdf wkr0003.pdf