Svolders delårsrapport I 2023/2024

Aktuell rapportperiod: 1 september – 30 november 2023 (3 månader)

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)

  • Periodens redovisade resultat var -198 (74) MSEK, motsvarande -1,90 (0,70) SEK per aktie
  • Substansvärdet minskade 3,8%, inklusive reinvesterad utdelning, till 48,30 SEK per aktie
  • Aktiekursen (B) steg 0,3%, inklusive reinvesterad utdelning, till 56,00 SEK per aktie
  • Carnegie Small Cap Return Index ökade 3,7%
  • Utdelning om 102 MSEK, motsvarande 1,00 SEK per aktie, utbetalades under perioden

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+ Positiva: New Wave, Troax, engcon
– Negativa: GARO, XANO Industri, Ependion

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+ Ökat: Arjo, Rusta Nolato
– Minskat: Troax, Nordic Waterproofing, engcon

Senast offentliggjorda värden per den 8 december 2023
Substansvärdet var 51 SEK per aktie och aktiekursen var 57,30 SEK


Del12324 Del12324