Svolders bokslutskommuniké 2018/2019

1 september 2018 – 31 augusti 2019

UTFALL VERKSAMHETSÅRET 2018/2019 (12 MÅN)

– Periodens redovisade resultat var -13,1 (344,9) MSEK, motsvarande -0,50 (13,50) SEK per aktie.
– Substansvärdet minskade 0,1%, inklusive reinvesterad utdelning, till 119,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 7,1%, inklusive reinvesterad utdelning, till 109,60 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index (CSRX) steg 9,7%.
– SIX Return Index (SIXRX) steg 2,8%.
– På balansdagen var substansvärderabatten för B-aktien 8,0%.
– Utdelningsförslag 2,15 (2,00) SEK per aktie. 
 

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
+Positiva: GARO, Platzer Fastigheter och Klövern
-Negativa: Boule Diagnostics, Saab och Magnolia Bostad

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
+Ökat: Elanders, Nordic Waterproofing och Lime Technologies
-Minskat: Klövern, Acando och Platzer Fastigheter

Substansvärdet den 13 september 2019 var 122 SEK per aktie och aktiekursen 107,00 SEK.


Hela rapporten Hela rapporten