Svolders bokslutskommuniké 2020/2021

1 september 2020 – 31 augusti 2021

Utfall verksamhetsåret (12 mån)

  • Periodens redovisade resultat var 3 485 (690) MSEK, motsvarande 136,10 (27,00) SEK per aktie
  • Substansvärdet ökade 95,8%, inklusive reinvesterad utdelning, till 277,90 SEK per aktie
  • Aktiekursen (B) steg 115,8%, inklusive reinvesterad utdelning, till 300,00 SEK per aktie
  • Carnegie Small Cap Return Index steg 51,6%
  • Utdelningsförslag 2,50 (2,20) SEK per aktie

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
+ Positiva: GARO, Troax, XANO Industri
– Negativa: –
Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
+ Ökat: Wästbygg, Nolato, Arla Plast
– Minskat: GARO, Elos Medtech, Magnolia Bostad

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)
1 juni – 31 augusti 2021

  • Periodens redovisade resultat var 1 304 (708) MSEK, motsvarande 50,90 (27,70) SEK per aktie
  • Substansvärdet ökade 22,4%
  • Aktiekursen (B) steg 13,7%
  • Carnegie Small Cap Return Index ökade 12,1%

Händelser efter rapportperiodens utgång
Substansvärdet var 275 SEK per aktie och aktiekursen 288,20 SEK per den 10 september 2021


Del42021 Del42021