SVOLDERS DELÅRSRAPPORT II 2014/2015

Delårsperiod: 1 september 2014–28 februari 2015 (6 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 december 2014–28 februari 2015 (3 mån)

Utfall delårsperiod (6 månader)
– Periodens redovisade resultat (6 mån) var 186,2 (221,5) MSEK, motsvarande 15,50 (17,30) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 14,5%, inklusive reinvesterad utdelning, till 114,90 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 14,0%, inklusive reinvesterad, till 103,25 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 25,6%.

– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 10,1%.

Utfall aktuell rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 149,8 (127,1) MSEK, motsvarande 11,70 (9,90) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 11,3%, till 114,90 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 12,8%, till 103,25 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 21,2%.
 
6 mars 2015
– Substansvärdet var 112 SEK per aktie och aktiekursen 100,75 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Acando, Nolato och Platzer
Negativa: KappAhl

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Elos och SSAB
Minskat: Acando, Gränges och KappAhl


Hela rapporten Hela rapporten