Svolders delårsrapport 3 2020/2021

Aktuell rapportperiod: 1 mars – 31 maj 2021 (3 månader)
Delårsperioden: 1 september 2020 – 31 maj 2021 (9 månader)

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)

  • Periodens redovisade resultat var 987 (-273) MSEK, motsvarande 38,50 (-10,70) SEK per aktie
  • Substansvärdet ökade 20,5%, till 227,00 SEK per aktie
  • Aktiekursen (B) steg 43,4%, till 263,80 SEK per aktie
  • Carnegie Small Cap Return Index ökade 15,3%

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+ Positiva: Troax, XANO Industri, New Wave Group
– Negativa: Lime Technologies
Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+ Ökat: Arla Plast
– Minskat: Troax

Utfall delårsperioden (9 mån)

  • Periodens redovisade resultat var 2 181 (-18) MSEK, motsvarande 85,20 (-0,70) SEK per aktie
  • Substansvärdet ökade 59,9%, inklusive reinvesterad utdelning
  • Aktiekursen (B) steg 89,8%, inklusive reinvesterad utdelning
  • Carnegie Small Cap Return Index ökade 35,2%

Händelser efter rapportperiodens utgång
Substansvärdet var 224 SEK per aktie och aktiekursen 273,80 SEK per den 4 juni 2021


Del32021 Del32021