DELÅRSRAPPORT I 2006/2007

Aktuell rapportperiod: 1 september–30 november 2006 (3 mån)

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)

– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 119,8 (86,1) MSEK, motsvarande 9,40 (6,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 12,7%, justerat för utdelning, till 79,20 SEK per aktie.
– Börskursen (B) gick upp 11,0% till 76,75 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med 10,5 respektive 8,5%.
– Substansvärdet den 8 december var 82 SEK och börskursen 77 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Alma, Axis, Intrum Justitia och Peab
Negativa: Nolato

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Köpt: HiQ och Securitas Systems
Sålt: New Wave, Clas Ohlson, Kinnevik och Getinge


wkr0010.pdf wkr0010.pdf