BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

1 september 2005-31 augusti 2006

• Periodens redovisade resultat (12 mån) var 227,0 (219,0) MSEK, motsvarande 17,70 (17,10) SEK per aktie. • Substansvärdet steg 30,1%, justerat för utdelning, till 73,60 SEK per aktie. • Börskursen (B) steg 31,3%, justerat för utdelning, till 72,50 SEK per aktie. • Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med 29,1 respektive 20,2%. • Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 1,4%. • Substansvärdet den 15/9 var 75 SEK och börskursen 77 SEK. • Utdelningsförslag 3,75 (3,00) SEK per aktie. Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån) Positiva: Beijer Electronics, Beijer Alma, Kinnevik, Saab och Getinge Negativa: Telelogic, XPonCard Större förändringar i aktieportföljen (12 mån) Köpt: Beijer Alma, Nefab, AarhusKarlshamn, Intrum Justitia, och HiQ Sålt: Scribona och Observer


wkr0019.pdf wkr0019.pdf