SVOLDERS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017/2018

1 september 2017 – 31 augusti 2018

UTFALL VERKSAMHETSÅRET 2017/2018 (12 MÅN)

– Periodens redovisade resultat var 344,9 (664,7) MSEK, motsvarande 13,50 (26,00) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 12,5%, inklusive reinvesterad utdelning, till 121,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 2,8%, inklusive reinvesterad utdelning, till 104,60 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index (CSRX) steg 17,2%.
– SIX Return Index (SIXRX) steg 14,3%.
– På balansdagen var substansvärderabatten för B-aktien 14,0% samt 3,9% för A-aktien.
– Utdelningsförslag 2,00 (1,63) SEK per aktie. 
 

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
+Positiva: Nolato, Boule Diagnostics och Troax
-Negativa: GARO, Mekonomen och Serneke

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
+Ökat: GARO, ITAB och FM Mattsson Mora
-Minskat: Nolato, Mekonomen och Troax

Substansvärdet den 21 september 2018 var 118 SEK per aktie och aktiekursen 103,90 SEK.

Årsstämman hålls den 15 november 2018.


Hela rapporten Hela rapporten