DELÅRSRAPPORT III

DELÅRSRAPPORT III Aktuell rapportperiod: 1 mars-31 maj 2001 (3 mån) Delårsperiod: 1 september 2000-31 maj 2001 (9 mån) Svolder är ett rent investmentbolag som främst placerar i marknadsnoterade aktier i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 7 miljarder SEK. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis. UTFALL DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 MÅN) · Substansvärdet steg 8,8% till 78,00 SEK per aktie. · Börskursen (B) steg 6,3% till 76,50 SEK per aktie. · Jämförelseindex CSX (ej utdelningsjusterat) sjönk 0,5%. · Substansvärdet den 8/6 var 77 SEK och börskursen 78 SEK. · Substansvärderabatten var på balansdagen 1,9%. · Periodens redovisade resultat (3 mån) var -1,3 (117,7) MSEK, motsvarande -0,10 (9,20) SEK per aktie.1) 1) Se textkommentarer "Substansvärdetillväxt eller reavinster/förluster?", sidan 6. Stora bidragsgivare till substansvärdet Positiva: Lindab, Axfood, LGP Telecom, Beijer Electronics och Nolato Negativa: Readsoft, SwitchCore och Beijer Alma ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/14/20010614BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/14/20010614BIT00480/bit0002.pdf


bit0002.pdf bit0002.pdf