Svolders delårsrapport III 2018/2019

Aktuell rapportperiod: 1 mars–31 maj 2019 (3 mån)
Delårsperiod: 1 september 2018–31 maj 2019 (9 mån)

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån) 
– Periodens redovisade resultat var 212,3 (188,4) MSEK, motsvarande 8,30 (7,40) SEK per aktie. 
– Substansvärdet ökade 7,4% till 120,30 SEK per aktie. 
– Aktiekursen (B) steg 17,8% till 115,40 SEK per aktie. 
– Carnegie Small Cap Return Index steg 4,8%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 4,1%

Utfall delårsperioden (9 mån) 
– Periodens redovisade resultat var 16,7 (162,9) MSEK, motsvarande 0,70 (6,40) SEK per aktie. 
– Substansvärdet ökade 0,9%, inklusive reinvesterad utdelning. 
– Aktiekursen (B) steg 12,8%, inklusive reinvesterad utdelning. 
– Carnegie Small Cap Return Index ökade 3,2%.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+Positiva: GARO. ITAB och Acando
-Negativa: Scandic Hotels och Saab

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån) 
+Ökat: Nordic Waterproofing, Saab och New Wave 
-Minskat: Acando och Troax

14 juni 2019 
Substansvärdet var 127 SEK/aktie och aktiekursen 116,80 SEK.


Hela rapporten Hela rapporten