Svolders delårsrapport I 2021/2022

Aktuell rapportperiod: 1 september – 30 november 2021 (3 månader)

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)

  • Periodens redovisade resultat var 291 (441) MSEK, motsvarande 11,40 (17,20) SEK per aktie
  • Substansvärdet ökade 4,1%, inklusive reinvesterad utdelning, till 286,80 SEK per aktie
  • Aktiekursen (B) steg 19,8%, inklusive reinvesterad utdelning, till 357,00 SEK per aktie
  • Carnegie Small Cap Return Index ökade 0,8%
  • Utdelning om 64 MSEK, motsvarande 2,50 SEK per aktie, utbetalades under perioden

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+ Positiva: Troax, New Wave Group, Beijer Electronics Group
– Negativa: XANO Industri, ITAB Shop Concept

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+ Ökat: Nordic Waterproofing, Arla Plast, Elanders
– Minskat: GARO

Senast offentliggjorda värden per den 3 december 2021
Substansvärdet var 276 SEK per aktie och aktiekursen 351,60 SEK


Del12122 Del12122