Bokslutskommuniké 2002/2003

Bokslutskommuniké Tolv månader 1 september 2002-31 augusti 2003 Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Med detta avses huvudsakligen företag med marknadsvärden understigande 10 miljarder SEK. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering. Redovisningen baseras på marknadsvärdering av värdepappersportföljen i överensstämmelse med IAS 39. En redovisning enligt årsredovisningslagen (ÅRL), baserad på lägsta värdets princip, återfinns dessutom på sidan 11. · Periodens redovisade resultat (12 mån) var 5,4 (-194,9) MSEK, motsvarande 0,40 (-15,20) SEK per aktie. · Substansvärdet steg 1,0%, justerat för utdelning, till 41,30 SEK per aktie. · Börskursen (B) föll 7,2%, justerat för utdelning, till 38,60 SEK per aktie. · Småbolagsindex CSX steg 15,8% (justerat för utdelning). · Substansvärderabatten uppgick på balansdagen till 6,5%. · Substansvärdet den 19/9 var 43,00 SEK och börskursen 42,00 SEK. · Utdelningsförslag 2,25 (2,25) SEK per aktie. Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån) Positiva: Nolato, Beijer Electronics och Trelleborg Negativa: Bure Equity, Semcon och Beijer Alma Större förändringar i aktieportföljen (12 mån) Köpt: Axfood, Trelleborg och Proffice Sålt: LGP Telecom, Ballingslöv, SSAB och BTS Group Ytterligare information kan erhållas från: Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73 Johan Forslund, IR-ansvarig 08-440 37 74 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/25/20030925BIT00320/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/25/20030925BIT00320/wkr0002.pdf Hela rapporten


wkr0002.pdf wkr0002.pdf