Svolders delårsrapport 3 2019/2020

Aktuell rapportperiod: 1 mars – 31 maj 2020 (3 månader)
Delårsperioden: 1 september 2019 – 31 maj 2020 (9 månader)

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)

  • Periodens redovisade resultat var -273 (212) MSEK, motsvarande -10,70 (8,30) SEK per aktie
  • Substansvärdet minskade 8,4%, till 116,30 SEK per aktie
  • Aktiekursen (B) sjönk 17,9%, till 101,80 SEK per aktie
  • Carnegie Small Cap Return Index minskade 0,7%
  • Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 12,5%

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+ Positiva: Troax, Nolato, Lime Technologies
– Negativa: New Wave Group, Scandic Hotels Group, Elanders
Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+ Ökat: Nolato
– Minskat: Scandic Hotels Group, Lime Technologies

Utfall delårsperioden (9 mån)

  • Periodens redovisade resultat var -18 (17) MSEK, motsvarande -0,70 (0,70) SEK per aktie
  • Substansvärdet minskade 0,8%, inklusive reinvesterad utdelning
  • Aktiekursen (B) sjönk -5,4%, inklusive reinvesterad utdelning
  • Carnegie Small Cap Return Index ökade 5,1%

Händelser efter rapportperiodens utgång
Substansvärdet var 120 SEK per aktie och aktiekursen 113,00 SEK per den 5 juni 2020


Del31920 Del31920