SVOLDERS DELÅRSRAPPORT III 2017/2018

Delårsperiod: 1 september 2017–31 maj 2018 (9 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 mars–31 maj 2018 (3 mån)

Utfall delårsperiod (9 månader)
– Periodens redovisade resultat var 162,9 (655,0) MSEK, motsvarande 6,40 (25,60) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 5,9%, inklusive reinvesterad utdelning, till 114,60 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 5,9%, inklusive reinvesterad utdelning, till 95,74 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 8,9%.
– På balansdagen var substansvärderabatten 16,4% för B-aktien samt 12,7% för A-aktien.

Utfall aktuell rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat var 188,4 (220,7) MSEK, motsvarande 7,40 (8,60) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 6,9%, till 114,60 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 0,7%, till 95,74 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 7,0%.

8 juni 2018
– Substansvärdet var 115 SEK per aktie och aktiekursen 98,14 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Troax, Nolato och Platzer
Negativa: Mekonomen

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: ITAB, Platzer och Garo
Minskat: Nolato, Mekonomen och Nobina


Hela rapporten Hela rapporten