DELÅRSRAPPORT II

Delårsperiod: 1 september 2004–28 februari 2005 (6 mån) Aktuell rapportperiod: 1 december 2004–28 februari 2005 (3 mån) UTFALL DELÅRSPERIODEN (6 MÅN) • Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var 134,6 (133,9) MSEK, motsvarande 10,50 (10,50) SEK per aktie. • Substansvärdet steg 23,7%, justerat för utdelning, till 52,40 SEK per aktie. • Börskursen (B) steg 11,0%, justerat för utdelning, till 46,90 SEK per aktie. • Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens SAX-index steg med 28,2 respektive 15,8%. • Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 10,5%. UTFALL AKTUELL RAPPORTPERIOD (3 MÅN) • Periodens redovisade resultat (3 mån) var 86,5 (66,5) MSEK, motsvarande 6,80 (5,20) SEK per aktie. • Substansvärdet steg 14,8% till 52,40 SEK per aktie. • Börskursen (B) ökade med 1,1% till 46,90 SEK per aktie. • Småbolagsindex CSX och SAX-index steg med 13,4 respektive 5,9%. • Substansvärdet den 11 mars var 52 SEK och börskursen 46,50 SEK. Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån) Positiva: AcandoFrontec, Axis och XPonCard Negativa: Nolato Större förändringar i aktieportföljen (3 mån) Köpt: WM-data, Intrum Justitia, Saab och Kinnevik Sålt: Carnegie, Alfa Laval och Eniro


wkr0001.pdf wkr0001.pdf