DELÅRSRAPPORT I 2010/2011

Aktuell rapportperiod: 1 september – 30 november 2010 (3 mån)

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 113,7 (143,9) MSEK, motsvarande 8,90 (11,20) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 12,6%, inklusive återlagd utdelning, till 75,10 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 6,9%, inklusive återlagd utdelning, till 65,25 SEK per aktie.
– Utdelning om 51,2 MSEK, motsvarande 4,00 SEK per aktie, utbetalades under perioden.
– Substansvärdet den 3 december var 77 SEK och aktiekursen 65,75 SEK.

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+Ökat: Transcom
-Minskat: Beijer Alma, Cardo och AAK

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+Positiva: Beijer Alma, HiQ och Niscayah
-Negativa: Transcom


wkr0005.pdf wkr0005.pdf