Delårsrapport nio månader September 1999 – maj 2000

Delårsrapport nio månader September 1999-maj 2000 Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade aktier i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 9,3 miljarder kronor. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens OTC-lista, vilken kommer att sammanföras med dess O-lista from 3 juli 2000. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis. * Substansvärdet steg 54,4%, inklusive utdelning, till 220,20 SEK per aktie. * Börskursen (B) steg 38,1%, inklusive utdelning, till 165,50 SEK. * Jämförelseindex CSX steg under motsvarande niomånadersperiod 60,0%1). * Substansvärdet den 9/6 var 219 SEK per aktie och börskursen 172 SEK. * Substansvärderabatten var på balansdagen knappt 25%. * Periodens resultat (9 mån) var 369,5 (24,6) MSEK, motsvarande 57,70 (3,80) SEK per aktie. 1) Se sid 3 för kommentar kring CSX uppbyggnad. Stora bidragsgivare till substansvärdet (9 mån) Positiva: Frontec, Information, Highway, PartnerTech, Nolato och Karo Bio Negativa: Haldex och TurnIT Större förändringar i aktieportföljen (9 mån) Köpt: TurnIT, Munksjö, SwitchCore, IFS och Frontec Sålt: Information Highway, Zeteco, Eldon, Karo Bio, och Arkivator ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT01010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT01010/bit0002.pdf


bit0002.pdf bit0002.pdf