DELÅRSRAPPORT III

Delårsperiod: 1 september 2004 – 31 maj 2005 (9 mån) Aktuell rapportperiod: 1 mars – 31 maj 2005 (3 mån) UTFALL DELÅRSPERIODEN (9 MÅN) •Delårsperiodens redovisade resultat (9 mån) var 138,1 (117,5) MSEK, motsvarande 10,80 (9,20) SEK per aktie. • Substansvärdet steg 24,3%, justerat för utdelning, till 52,70 SEK per aktie. • Börskursen (B) steg 14,0%, justerat för utdelning, till 48,20 SEK per aktie. • Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens SAX-index steg med 29,6 respektive 18,2%. • Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 8,6%. UTFALL AKTUELL RAPPORTPERIOD (3 MÅN) • Periodens redovisade resultat (3 mån) var 3,5 (-16,4) MSEK, motsvarande 0,30 (-1,30) SEK per aktie. • Substansvärdet steg 0,5% till 52,70 SEK per aktie. • Börskursen (B) ökade med 2,8% till 48,20 SEK per aktie. • Småbolagsindex CSX och SAX-index steg med 1,1 respektive 2,1%. • Substansvärdet den 10 juni var 53 SEK och börskursen (B) 49,50 SEK. Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån) Positiva: Beijer Electronics och Getinge Negativa: Kinnevik, Besthand och ProfilGruppen Större förändringar i aktieportföljen (3 mån) Köpt: Nolato, Kinnevik och Scribona Sålt: Alfa Laval Ytterligare information kan erhållas från: Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73


wkr0001.pdf wkr0001.pdf