en

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. bolaget är noterat på nasdaq omx stockholm ab.

INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2010

VERKSAMHETSÅRET 2009/2010 Delårsrapport II, 6 månader 2009/2010: 18 mars 2010 Delårsrapport III, 9 månader 2009/2010: 18 juni 2010 Bokslutskommuniké, 12 månader...

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA

ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken fredagen den 13 november 2009, dels...

Läs mer

Valberedning utsedd

Svolder har nu, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut, utsett en valberedning som skall lägga fram förslag till styrelse, styrelseordförande, stämmoordförande samt...

Läs mer

Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB har den 19 maj 2009 avyttrat 619 143 B-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 500 000 A-aktier och 2 828 696 B-aktier, vilket...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-05-08

Svolders substansvärde fredagen den 8 maj var 54 kr per aktie. Detta var 3 kronor högre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-04-30

Svolders substansvärde torsdagen den 30 april var 51 kr per aktie. Detta var 2 kronor högre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-04-24

Svolders substansvärde fredagen den 24 april var 49 kr per aktie. Detta var 2 kronor högre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-04-17

Svolders substansvärde fredagen den 17 april var 47 kr per aktie. Detta var 3 kronor högre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-04-09

Svolders substansvärde torsdagen den 9 april var 44 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-04-03

Svolders substansvärde fredagen den 3 april var 44 kr per aktie. Detta var 1 krona högre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-03-27

Svolders substansvärde fredagen den 27 mars var 43 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB har den 20 mars 2009 avyttrat 20 949 B-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 500 000 A-aktier och 6 121 679 B-aktier, vilket...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-03-20

Svolders substansvärde fredagen den 20 mars var 43 kr per aktie. Detta var 1 krona högre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-03-13

Svolders substansvärde fredagen den 13 mars var 42 kr per aktie. Detta var 3 kronor högre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-03-06

Svolders substansvärde fredagen den 6 mars var 39 kr per aktie. Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-02-27

Svolders substansvärde fredagen den 27 februari var 41 kr per aktie. Detta var 1 krona högre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-02-20

Svolders substansvärde fredagen den 20 februari var 40 kr per aktie. Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-02-13

Svolders substansvärde fredagen den 13 februari var 42 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-02-06

Svolders substansvärde fredagen den 6 februari var 42 kr per aktie. Detta var 1 krona högre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Flaggningsmeddelande Beijer Alma

Svolder AB har den 6 februari 2009 avyttrat 50 000 B-aktier i Beijer Alma AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 2 712 100 B-aktier, vilket utgör 9,9...

Läs mer

Flaggningsmeddelande XANO

Svolder AB har den 6 februari 2009 förvärvat 60 000 B-aktier i XANO Industri AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 377 513 B-aktier, vilket utgör 5,5...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-01-30

Svolders substansvärde fredagen den 30 januari var 41 kr per aktie. Detta var 2 kronor högre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-01-23

Svolders substansvärde fredagen den 23 januari var 39 kr per aktie. Detta var 1 krona lägre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-01-16

Svolders substansvärde fredagen den 16 januari var 40 kr per aktie. Detta var 1 krona lägre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-01-09

Svolders substansvärde fredagen den 9 januari var 41 kr per aktie. Detta var 2 kronor högre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-01-02

Svolders substansvärde fredagen den 2 januari var 39 kr per aktie. Detta var 2 kronor högre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer