en

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. bolaget är noterat på nasdaq omx stockholm ab.

INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2006

Delårsrapport II, 6 månader 2005/2006: 21 mars Delårsrapport III, 9 månader 2005/2006: 15 juni Bokslutskommuniké, 12 månader 2005/2006: 21 september Ordinarie...

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har den 16 december 2005 sålt 38.000 B-aktier i Scribona AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 2.540.000 B-aktier, vilket utgör 4,97 procent...

Läs mer

SVOLDERS ÅRSREDOVISNING PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2004/2005 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att...

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag sålt 10.800 B-aktier i ProfilGruppen AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 281.600 B-aktier, vilket utgör 4,9 procent av...

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag köpt 1.072.000 aktier i AcandoFrontec AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 6.654.000 aktier, vilket utgör 11,1 procent av...

Läs mer

KOMPLETTERANDE KALLELSE

Aktieägarna i Svolder AB (publ) har tidigare kallats till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 23 november 2005 kl. 16.00 på Konferenshallen Polstjärnan, Sveavägen 77,...

Läs mer

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB (”VPC”) förda aktieboken söndagen den 13 november 2005 (på grund av...

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har den 4 oktober 2005 köpt 67 000 aktier i AcandoFrontec AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 4 257 000 aktier, vilket utgör 7,1 procent av...

Läs mer

FÖRÄNDRAD VÄRDERINGSPRINCIP

Svolders substansvärde fredagen den 2 september var 59 kr per aktie. Detta var en krona högre jämfört med föregående fredag. Nya redovisningsprinciper för beräkning av...

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag köpt 500 000 B-aktier i Scribona AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 2 700 000 B-aktier, vilket utgör 5,3 procent av...

Läs mer

INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2005

Delårsrapport II, 6 månader 2004/2005 14 mars Delårsrapport III, 9 månader 2004/2005 17 juni Bokslutskommuniké, 12 månader 2004/2005 28 september Ordinarie...

Läs mer