en

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. bolaget är noterat på nasdaq omx stockholm ab.

Presskommuniké

PRESSKOMMUNIKÉ Beslut Vid ordinarie bolagsstämma i Svolder AB (publ) den 19 november 2003 fastställdes styrelsens förslag om utdelning till 2,25 SEK/aktie för...

Läs mer

Kallelse till bolagsstämma

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Svolder AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 19 november 2003 klockan 17.00, Konferenshallen...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt 16 215 B-aktier i Nolato AB (publ). Efter försäljningen uppgår Svolders innehav i bolaget till 1 300 000 B-aktier...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Till Stockholmsbörsen och Media Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt hela sitt innehav om 1 000 000 aktier i Semcon AB. Stockholm den 4 juli 2003 SVOLDER AB...

Läs mer

Delårsrapport II

DELÅRSRAPPORT II Aktuell rapportperiod: 1 december 2002-28 februari 2003 (3 mån) Delårsperiod: 1 september 2002-28 februari 2003 (6 mån) Svolder är ett rent...

Läs mer