en

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. bolaget är noterat på nasdaq omx stockholm ab.

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt 2000 aktier i Klippan AB, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 309 000 aktier, motsvarande 4,98% av...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder har återfått de 120 000 B-aktier i AcadeMedia AB (publ) som tidigare utlånades i samband med bolagets nyemission. Svolders aktieinnehav...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt 30 000 aktier i Expanda AB, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 389 000 aktier, motsvarande 4,7% av...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har den 8 mars förvärvat 824 000 aktier i Mind AB (publ). Svolders innehav utgörs därefter av 2 902 400 aktier i Mind, motsvarande 7,0...

Läs mer

Svolder – Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag genom utlåning minskat sitt aktieinnehav i AcadeMedia AB med 120 000 B-aktier. Utlåningen har genomförts för att underlätta...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Försäljning till följd av utnyttjande av option Svolder AB utfärdade i mars 1998 på marknadsmässiga villkor en optiontill verkställande direktören...

Läs mer