en

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag sålt 2000 aktier i Klippan AB, vilket innebär att
Svolders innehav nu utgörs av 309 000 aktier, motsvarande 4,98% av
aktiekapital och röster i bolaget.

Stockholm den 17 juli 2000

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/03/15/20010315BIT00720/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/03/15/20010315BIT00720/bit0001.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder har återfått de 120 000 B-aktier i AcadeMedia AB (publ) som
tidigare utlånades i samband med bolagets nyemission. Svolders
aktieinnehav motsvarar därefter 6,0 % av aktiekapital och 3,6% av röstetal
i AcadeMedia.

Stockholm den 9 maj 2000
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT01070/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT01070/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag sålt 30 000 aktier i Expanda AB, vilket innebär att
Svolders innehav nu utgörs av 389 000 aktier, motsvarande 4,7% av
aktiekapitalet och 2,1% av röster i Expanda AB.

Stockholm den 3 april 2000
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/04/03/20000403BIT00860/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/04/03/20000403BIT00860/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har den 8 mars förvärvat 824 000 aktier i Mind AB (publ).
Svolders innehav utgörs därefter av 2 902 400 aktier i Mind, motsvarande
7,0 procent av aktiekapital och röster.

Stockholm den 9 mars 2001

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20010315BIT00710/bit0002.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20010315BIT00710/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Svolder AB har sålt 68 100 aktier i PartnerTech AB

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har sålt 68 100 aktier i PartnerTech AB, vilket innebär att
Svolders innehav nu utgörs av 310 100 aktier, motsvarande 4,1 % av
aktiekapitalet och röster i PartnerTech AB.

Stockholm den 7 mars 2000
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00270/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00270/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Svolder – Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag genom utlåning minskat sitt aktieinnehav i AcadeMedia
AB med 120 000 B-aktier. Utlåningen har genomförts för att underlätta
genomförandet av den riktade nyemissionen om 100 MSEK i AcadeMedia som
presenterades den 10 februari 2000.

Utöver dessa aktier utgörs Svolders aktieinnehav i AcadeMedia AB av 70 800
B-aktier, motsvarande 2,2 procent av aktiekapitalet och 1,4 procent av
röster i bolaget.

Stockholm den 15 februari 2000
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/02/15/20000215BIT01010/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/02/15/20000215BIT01010/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Försäljning till följd av utnyttjande av option

Svolder AB utfärdade i mars 1998 på marknadsmässiga villkor en optiontill
verkställande direktören i Graphium att senast 2001-01-31 förvärva 11 500
aktier i Graphium. Optionen har utnyttjats. Svolders aktieinnehav utgörs
därefter av 306 900 aktier. Detta motsvarar 9,9% av aktiekapital och
röstetal i Graphium.

Stockholm den 26 januari 2001

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/03/15/20010315BIT00680/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/03/15/20010315BIT00680/bit0001.pdf


PDF PDF

Läs mer