Årsstämma 2021

VD:s anförande vid årsstämman 2021

Kommuniké, fullständig kallelse samt bilagor

application/pdf iconÅrsstämmoprotokoll 2021

application/pdf iconKommuniké från årsstämman 2021

application/pdf iconFullständig kallelse till årsstämman 2021

application/pdf iconFullmakt till årsstämman 2021

application/pdf iconPoströstningsformulär till årsstämman 2021

application/pdf iconSvolders årsredovisning 2020/2021

application/pdf iconValberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2021

application/pdf iconStyrelsens underlag för frågan om prövning huruvida bolaget ska träda i frivillig likvidation

application/pdf iconStyrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

application/pdf iconStyrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen

application/pdf iconRevisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ledande befattningshavare har följts

application/pdf iconStyrelsens ersättningsrapport för 2020/2021

application/pdf iconStyrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

application/pdf iconStyrelsens förslag till beslut om ändring av a) bolagsordningen och b) uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)

application/pdf iconStyrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

application/pdf iconÄndringsmarkerad version av föreslagna bolagsordningsändringar