Svolders substansvärde 2024-07-05: 59 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2024 har Svolders substansvärde ökat med 9 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 11 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 63,95 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 8 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 99,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 67 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2024-07-05: 59 SEK per aktie Svolders substansvärde 2024-07-05: 59 SEK per aktie