Svolders substansvärde 2024-06-14: 60 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2024 har Svolders substansvärde ökat med 10 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 9 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 63,55 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 7 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 79,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 32 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2024-06-14: 60 SEK per aktie Svolders substansvärde 2024-06-14: 60 SEK per aktie