Svolders substansvärde 2024-06-07: 61 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2024 har Svolders substansvärde ökat med 12 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 11 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 66,60 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 10 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 111,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 83 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2024-06-07: 61 SEK per aktie Svolders substansvärde 2024-06-07: 61 SEK per aktie