Svolders substansvärde 2024-05-17: 60 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2024 har Svolders substansvärde ökat med 10 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 11 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 64,50 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 8 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 111,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 86 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2024-05-17: 60 SEK per aktie Svolders substansvärde 2024-05-17: 60 SEK per aktie