Svolders substansvärde 2024-05-10: 57 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2024 har Svolders substansvärde ökat med 5 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 9 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 67,20 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 18 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 106,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 87 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2024-05-10: 57 SEK per aktie Svolders substansvärde 2024-05-10: 57 SEK per aktie