Svolders delårsrapport 3 2023/2024

Aktuell rapportperiod: 1 mars – 31 maj 2024 (3 månader)
Delårsperioden: 1 september 2023 – 31 maj 2024 (9 månader)

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)

  • Periodens redovisade resultat var 672 (77) MSEK, motsvarande 6,60 (0,70) SEK per aktie
  • Substansvärdet ökade 11,9%, till 61,60 SEK per aktie
  • Aktiekursen (B) steg 13,2%, till 67,50 SEK per aktie
  • Carnegie Small Cap Return Index ökade 13,0%

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+ Positiva: Ependion, ITAB, Nolato
– Negativa: New Wave, MilDef
Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+ Ökat: Scandic Hotels, Elanders, MilDef
– Minskat: New Wave, Troax, engcon

Utfall delårsperioden (9 mån)

  • Periodens redovisade resultat var 1 166 (156) MSEK, motsvarande 11,40 (1,50) SEK per aktie
  • Substansvärdet ökade 22,7%, inklusive reinvesterad utdelning
  • Aktiekursen (B) steg 20,8%, inklusive reinvesterad utdelning
  • Carnegie Small Cap Return Index ökade 26,7%

Senast offentliggjorda värden per den 7 juni 2024
Substansvärdet var 61 SEK per aktie och aktiekursen 66,60 SEK


Del32324 Del32324