Svolder har förvärvat aktier i MilDef AB

Svolder AB (publ) har per den 24 maj 2024 förvärvat aktier i MilDef AB (publ).

Svolders totala aktieinnehav uppgår därefter till 4 178 434 aktier. Detta motsvarar 10,5 procent av aktiekapitalet och rösterna i MilDef AB (publ). Denna information om ägarförändring har också offentliggjorts via Finansinspektionen.

Informationen är sådan som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.


Svolder har förvärvat aktier i MilDef AB Svolder har förvärvat aktier i MilDef AB