Extra bolagsstämma 2013

 

Fullständig kallelse, fullmakt samt bilagor

 

application/pdf iconProtokoll från extra bolagsstämma 2013 exkl justerad röstlängd

application/pdf iconFullständig kallelse

application/pdf iconFullmaktsformulär

application/pdf iconStyrelsens redogörelse

application/pdf iconStyrelsens yttrande

application/pdf iconRevisorns yttrande

application/pdf iconStyrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier