Extra bolagsstämma 2013

Den extra bolagsstämman ägde rum torsdagen den 13 juni 2013 klockan 17.00 i Hotell Scandic Anglais lokaler, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.

 

Fullständig kallelse, fullmakt samt bilagor

 

application/pdf iconProtokoll från extra bolagsstämma 2013 exkl justerad röstlängd

application/pdf iconFullständig kallelse

application/pdf iconFullmaktsformulär

application/pdf iconStyrelsens redogörelse

application/pdf iconStyrelsens yttrande

application/pdf iconRevisorns yttrande

application/pdf iconStyrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier