Årsstämma 2022

VD:s anförande vid årsstämman 2022

Fullständig kallelse samt bilagor

application/pdf iconÅrsstämmoprotokoll 2022

application/pdf iconFullständig kallelse till årsstämman 2022

application/pdf iconFullmakt till årsstämman 2022

application/pdf iconPoströstningsformulär till årsstämman 2022

application/pdf iconSvolders årsredovisning 2021/2022

application/pdf iconValberedningens reviderade fullständiga förslag till Svolders årsstämma 2022

application/pdf icon Pressmeddelande: Valberedningen i Svolder AB föreslår val av ytterligare styrelseledamot

application/pdf iconStyrelsens underlag för frågan om prövning huruvida bolaget ska träda i frivillig likvidation

application/pdf iconStyrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

application/pdf iconStyrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen

application/pdf iconRevisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

application/pdf iconStyrelsens ersättningsrapport 2021/2022

application/pdf iconStyrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier